geraf
20 مهر 1401 - 12:37

مجلس با اصلاح طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق موافقت کرد

نمایندگان مجلس با اصلاحات طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند. - اخبار سیاسی -به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه (20 مهر) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات کمیسیون انرژی در خصوص طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند. خبرگزاری تسنیمطرح "مانع‌زدایی از صنعت برق کشور" مانع مهمی بر حمایت از فعالان گردشگری! طرح "مانع‌زدایی از صنعت برق کشور" مانع مهمی بر حمایت از فعالان گردشگری!تشریح چرایی ایرادات شورای نگهبان به طرح مانع‌زدایی از صنعت برق تشریح چرایی ایرادات شورای نگهبان به طرح مانع‌زدایی از صنعت برقاختصاص 7 هزار میلیارد ریال منابع برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌‌بنیان صنعت برق اختصاص 7 هزار میلیارد ریال منابع برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌‌بنیان صنعت برقشورای نگهبان طرح "مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق" را دارای ابهام دانست شورای نگهبان طرح "مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق" را دارای ابهام دانستبر اساس این گزارش، نمایندگان در راستای رفع ایراد، با الحاق یک تبصره به ماده 3 با 160 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بر اساس تبصره الحاقی: دستور العمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخص های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و نیز «سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می شود. همچنین ماده 4 با 148 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد. ماده 4 اصلاحی به شرح زیر است: صنایع انرژی‌بر موضوع ماده (3) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل 9000 مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (55%) و 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاههای فوق در بهابازار(بورس) انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاههای مذکور را تأمین کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرآیند أخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی بر کلیه صنایع، پیاده‌سازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره‌وری انرژی اقدام کند. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاهها ظرف دوماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان در ادامه با اصلاح  تبصره 2 ماده  6 این طرح با 146 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در تبصره 2 ماده  6 اصلاحی آمده است: بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصد (100%) برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده (54) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب  3/ 12/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می‌کند. همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 7 این طرح با 143 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده 7 اصلاحی ذکر شده  تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان و کودکان) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود. این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده  8 با 150 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده 8 اصلاحی آمده است: به‌منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکان موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب غیرخانگی (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است. وزارت نیرو مکلف است ظرف دوماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای کاربری‌های گوناگون و مناطق مختلف را تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. بر اساس گزارش خانه ملت، نمایندگان با حذف ماده 11با 152 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین در ادامه بررسی طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح ماده 12 با 148 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده 12 اصلاحی آمده است:  وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهائی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. صددرصد(100%) منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرح های بهره وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهدشد. این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده  13 با 151 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده 13 اصلاحی آمده است:  کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب  14/  12/ 1395 و نیز استثناءشده در آن، مکلفند تا رسیدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، موضوع آیین نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22 / 12 / 1374، طی چهار سال مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل بیست و پنج درصد (25%) کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4 / 12 / 1389و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژی کرده و این گواهی‌ها را در اختیار شرکتهای خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرحهای صرفه‌جویی انرژی این شرکتها در دستگاههای اجرائی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، میزان صرفه‌جویی انرژی محقق‌نشده این دستگاهها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و برق‌آبی به مصرف می‌رسد. همچنین در ردیف های اصلاحی 2 – 8 ، 3 – 8 و 4 – 8 تبصره ماده 13 ذکر شده است؛ شهرداری‌های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج درصد (25%) برق مورد نیاز ساختمان‌های خود و نیز سازمان‌ها، شرکتها،  مؤسسه ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاههای زباله‌سوز شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی اجراء کنند. درآمد حاصل از اجرای این تبصره پس از کسر و واریز بهای برق مصرفی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور، در اختیار سازمان ذیربط در وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از گردش خزانه برای احداث و تکمیل نیروگاههای زباله‌سوز هزینه شود. این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده  16 با 136 رأی موافق، یک رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده 16 اصلاحی آمده است: در اجرای تبصره (3) ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف‌نشده یا تخصیص حواله معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولید‌کنندگان نیروگاههای تجدیدپذیر برای فروش یا عرضه در بهابازار(بورس) انرژی، در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. انواع نیروگاههای برق‌آبی (کمتر یا بیشتر از 10 مگاوات) نیز مشمول حکم این ماده هستند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده  17 با 145 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده 17 اصلاحی ذکر شده است؛  ‌اجازه بروزرسانی اختیارات مرتبط با تجدیدنظر در نرخ پیمان‌های حوزه وزارت نیرو مندرج در بند «ج» ماده‌واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور مصوب 3 / 11 / 1358 در سقف مصوب هیأت وزیران به وزیر نیرو تفویض می‌شود. همچنین نمایندگان در ادامه با حذف ماده  18 با 141 رأی موافق، یک رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. انتهای پیام/
منبع: تسنیم
شناسه خبر: 781628